Taktäckarna i Jönköping
AB är ett företag som tillhandahåller takläggare i Värnamo, Kungälv, Jönköping,
 Kungsbacka, Värnamo, Ulricehamn och Borås. De har varit
verksamma sedan 2011 och vänder sig både till privatpersoner och företag som
önskar få hjälp med takrenoveringar eller takomläggning i Västra Götalands län.
Taktäckarna i Jönköping AB har högutbildade takläggare med god vana kring att
arbeta med tak i såväl trä och tegel som papp och plåt. De har en miljöpolicy
som de alltid arbetar utifrån och använder sig så långt det är möjligt endast
av miljövänliga produkter och verktyg då de ska utföra ett takarbete.